Uporaba diizocijanatov – OBVEZNO ustrezno usposabljanje

Spoštovani poslovni partner,

želimo vas obvestiti o pomembni zahtevi, ki se nanaša na uporabo diizocijanatov v skladu z Omejitvijo diizocijanatov po REACH, kot je bila objavljena 4. avgusta 2020 s strani Evropske komisije. Ta omejitev zahteva, da vsi profesionalni in industrijski uporabniki izdelkov, ki vsebujejo diizocijanate v koncentraciji več kot 0,1% w/w, opravijo obvezno usposabljanje za varno ravnanje s temi izdelki.

Kot dobavitelji izdelkov, ki vsebujejo diizocijanate v koncentraciji ≥0,1% w/w, želimo zagotoviti, da ste seznanjeni s to omejitvijo in s pripadajočo obveznostjo. Od 24. avgusta 2023 je za vse zaposlene v vaši organizaciji, ki delajo s temi izdelki ali so lahko izpostavljeni tem izdelkom, potrebno dokazati, da so uspešno opravili to usposabljanje v primeru pregleda s strani pristojnih organov Republike Slovenije.

Naloga našega podjetja Spekter d.o.o. ni usposabljanje vaših zaposlenih, vendar pa vam priporočamo, da razvijete načrt usposabljanja za zaposlene in zagotovite, da ohranite dokumentacijo o opravljenem usposabljanju. Na voljo je podpora, ki vam lahko pomaga pri tem.

Evropska združenja proizvajalcev izocianatov (ISOPA in ALIPA) sta v sodelovanju z ustreznimi industrijskimi združenji razvila program usposabljanja, ki ga lahko izvedete prek spleta (e-izobraževanje) ali v učilnici pod vodstvom certificiranega izobraževalca. Več informacij in povezava do modula e-izobraževanja sta na voljo na spletni strani www.safeusediisocyanates.eu.

Veseli nas, da so tečaji usposabljanja zdaj na voljo v dvajsetih jezikih, tudi v slovenskem jeziku. Obiščite spletno stran www.safeusediisocyanates.eu in pred registracijo izberite želeni jezik v zgornjem desnem kotu.

Dodatno so dodali tri nove tečaje za profesionalne uporabnike premazov, ki vsebujejo diizocijanate:

  • T023 Profesionalna uporaba – Pleskanje s čopičem ali valjčkom
  • T019 Profesionalna uporaba – Uporaba v komori za brizganje
  • T034 Profesionalna uporaba – Brizganje na prostem

S spoštovanjem vas pozivamo, da nemudoma ukrepate in se v podjetju seznanite s to pomembno zahtevo ter zagotovite ustrezno usposabljanje za vaše zaposlene, ki delajo s temi izdelki. Če imate kakršnakoli vprašanja ali potrebujete dodatne informacije, se obrnite na nas preko e-pošte administracija@spekter-zalec.si

Hvala za vaše sodelovanje in skrb za varnost pri delu.