Družini prijazno podjetje

Družini prijazno podjetje - SpekterPodjetje SPEKTER D.O.O. se zaveda svoje družbene odgovornosti in vpliva ter informacij, ki jih s svojim poslovanjem sporoča svojim zaposlenim ter širši javnosti. Zaveda se, da za njihovo uspešnostjo ne stojijo le vodilni, pač pa tudi zaposleni, ki so ključni v določenem delovnem procesu. Za uspešen razvoj in rast sta ključnega pomena njihovo zadovoljstvo in pripadnost, kar je tudi ključni cilj certifikata Družini prijazno podjetje.

Certifikat Družini prijazno podjetje je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar prinaša jasne pozitivne ekonomske učinke.

Po 3 letih trdega dela, uveljavljanja osnovnega certifikata DPP v podjetju in rednega poročanja nosilcu certifikata DPP, je Ekvilib Inštitut skupaj z ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti podelil našemu podjetju polni certifikat Družini prijazno podjetje.

V podjetju SPEKTER D.O.O. smo na ta dosežek zelo ponosni, vsekakor pa se bomo še naprej trudili, da naše podjetje raste in se razvija v tej smeri tudi naprej, kar bo prineslo pozitivne učinke in odlične rezultate tudi v bodoče tako za podjetje kot za zaposlene in njihove družine.