Kontakt


SPEKTER d.o.o.

Ložnica pri Žalcu 52/a, 3310 Žalec
tel.: 03 713 25 00, fax: 03 713 25 25, 03 713 25 29
E-pošta: info@spekter-zalec.si